| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Nhật Bản cần nhập khẩu mặt hàng trứng tôm ngâm muối

Doanh nghiệp Nhật Bản cần tìm công ty Việt Nam sản xuất, kinh doanh mua bán sản phẩm trứng tôm ngâm muối (Brine shrimp eggs or artemia cysts) để nhập khẩu sản phẩm bán tại Nhật Bản.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp mặt hàng trên, xin gửi thông tin doanh nghiệp (profile bằng tiếng Anh và đầu mối liên hệ) cho Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản qua mail jp@moit.gov.vn.
 

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Nội dung liên quan