| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 10 tháng năm 2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 10 tháng năm 2022, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó, điện thoại và linh kiện đạt kim ngạch 50,13 tỷ USD tăng 7,6% so với 10 tháng năm 2021. Đứng thứ hai là điện tử, máy tính và linh kiện, đạt 46,5 tỷ USD, tăng 14%. Máy móc thiết bị, dụng cụ phù tùng khác đứng thứ 3 về kim ngạch, tăng 28,1% so với cùng kỳ, đạt 38,3 triệu USD.

Thông tấn xã Việt Nam

Nội dung liên quan