| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

Tình hình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tháng 10 năm 2022

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, tháng 10 năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 17,60 nghìn tấn, thu về 66,60 triệu USD, nâng tổng lượng xuất khẩu 10 tháng đạt 192,08 nghìn tấn, ứng với 836,94 triệu USD.