| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)
08/03/2024
2
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
12/10/2023
3
Thương vụ Việt Nam tại Israel
14/09/2023
4
Thương vụ Việt Nam tại Israel
14/09/2023
5
Thương vụ Việt Nam tại UAE
13/06/2023
6
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)
02/06/2023
7
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)
05/08/2022
8
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc
18/07/2022