| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Israel
14/09/2023
2
Thương vụ Việt Nam tại Israel
14/09/2023
3
Thương vụ Việt Nam tại Hungary
28/03/2023
4
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2022
5
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
10/08/2017
6
Thương vụ Việt Nam tại Romania
04/07/2015
7
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
05/03/2015
8
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á
09/05/2014