| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
19/05/2010
2
Thương Vụ Việt Nam tại Nigeria
08/10/2009
3
Thương vụ Việt Nam tại Kuwait
18/08/2009
4
Thương Vụ Việt Nam tại Argentina
27/02/2009