| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Những thông tin cần biết về thị trường Bê-nanh
Thương vụ Việt Nam tại Morocco
31/12/2019
02
Tài liệu cơ bản Cộng hòa Benin cập nhật tháng 02/2014
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
03/03/2014
03
Một số lưu ý kinh doanh tại thị trường Bê- nanh
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
17/06/2013
04
Tài liệu cơ bản thị trường Benin
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
07/12/2012
05
Tiềm năng thương mại và đầu tư tại thị trường Benin
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
30/11/2011
06
Giới thiệu Luật đầu tư nước ngoài tại Bénin
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
22/11/2011
07
Tài liệu cơ bản CH Benin (cập nhật 2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
05/10/2011
08
Tài liệu cơ bản thị trường Benin và quan hệ với Việt Nam năm 2010
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
03/03/2011