| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Danh sách các Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu của Israel
Thương vụ Việt Nam tại Israel
29/11/2021
02
Hướng dẫn nhập khẩu thương mại vào Israel
Thương vụ Việt Nam tại Israel
19/07/2021
03
Bản tin thị trường Israel tháng 6/2021
Thương vụ Việt Nam tại Israel
30/06/2021
04
Sổ tay các quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Israel
Thương vụ Việt Nam tại Israel
17/03/2021