| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
{title}
Tin khác
  • Mời tham dự triển lãm về công nghệ và thiết bị y tế
    Hội chợ triển lãm - 21/10/2022
    Triển lãm về công nghệ và thiết bị y tế (MIXiii Health-Tech IL) là sự kiện được tổ chức hàng năm bởi Hiệp hội các ngành công nghệ tiến bộ Israel, tổ chức bao trùm về ngành công nghiệp khoa học đời sống và công nghệ cao của Israel. Năm ...
Sự kiện
Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
22/05/2024 9:00
Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
Hội chợ triển lãm
BST-Rinken⁄Scaniarinken, Genetaleden 1, 151 59 Södertälje, Thụy Điển
Đơn vị tổ chức: Sweden