| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Dự báo kinh tế Italia 2013
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
07/03/2013
02
Sản xuất giày của Italia
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
04/10/2012
03
Thông tin kinh doanh tại Italia
Thương vụ Việt Nam tại Italy
29/11/2010
04
Giới thiệu thị trường Italy -Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italy
Vụ Châu Âu
04/02/2010
05
Giới thiệu thị trường Italia
Thương vụ Việt Nam tại Italy
19/05/2008
06
Luật đầu tư (Law on Investment)
Thương vụ Việt Nam tại Italy
01/05/2008
07
Hội chợ và triển lãm tại Italia năm 2008 (Italian fairs and exhibitions 2008)
Thương vụ Việt Nam tại Italy
30/04/2008