| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản của Nam Phi

Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi xin giới thiệu danh sách các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng thủy sản của Nam Phi. Đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam liên hệ trực tiếp với đối tác bằng e-mail và fax. Chi tiết xin xem file gửi kèm.

 

 

 

 

17960_1E77D9101A12_SA_Fish_trading_companies_2009doc.doc

Thương Vụ Việt Nam tại Nam Phi