| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách một số doanh nghiệp Mexico nhập khẩu hàng dệt may

Thương vụ Việt Nam tại Mexico xin giới thiệu danh sách các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu dệt may Mexico.

Các doanh nghiệp này sẽ đi khảo sát và tiếp xúc với các doanh nghiệp Việt Nam, từ ngày 22 – 27/08/2016. Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại đây. Danh sách các doanh nghiệp SX-XNK dệt may Mexico, tải tại đây, hoặc cuối trang tin này.

Thương vụ Việt Nam tại Mexico

Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo

C.P.11560, México D.F.

Tel: (+52-55) 5254 0024 - Fax: (+52-55) 5254 0023

Email: mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com

https://www.facebook.com/vietrade.enmexico

http://en.vietnamexport.com/

http://dnxnk.moit.gov.vn/default.asp?Langs=2

3-List-of-Mexican-Companies-Textile-Apparel-to-Visit-Vietnam-August-1st-2016-Nm6Ug.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Mexico