| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Số lượng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Slovenia năm 2021 (nguồn: Cơ quan Thống kê Slovenia)

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Slovenia, năm 2021 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Slovenia đạt 46,5 triệu USD. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam gồm: giày thể thao (13,7 triệu USD), điện thoại di động (5,6 triệu USD), dây thép hoặc sắt (5,5 triệu USD), nhựa etylen terephthalat (1,7 triệu USD), lốp ô tô (1,6 triệu USD), cà phê (1,5 triệu USD). Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Slovenia đạt 42,4 triệu USD. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chính của ta gồm: thuốc (10,9 triệu USD), hóa chất (8 triệu USD), tua-bin thủy lực và bánh xe nước (2,6 triệu USD), chế phẩm thực phẩm (1,7 triệu USD).

Thương vụ Việt Nam tại Áo xin chia sẻ số liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Slovenia năm 2021 theo nguồn từ Cơ quan Thống kê Slovenia. Quý bạn đọc quan tâm xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!

SL XNK VN-Slovenia 2021.xlsx

Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)

Nội dung liên quan