| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

[Infographics] Quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam và Lào

Những năm qua, quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Thông tấn xã Việt Nam

Nội dung liên quan