| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển về mặt hàng Thịt và Sản phẩm từ thịt (cập nhật 2011)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin gửi đến Doanh nghiệp Việt Nam Danh sách các nhà nhập khẩu Thụy Điển về mặt hàng ‘‘Thịt và Sản phẩm từ thịt’’ do Cục Thống kê Thụy Điển cung cấp.

Mục thông tin trang web và mặt hàng cụ thể do Thương vụ bổ sung, các nhà nhập khẩu không có thông tin trang web và địa chỉ email thông thường là nhà nhập khẩu/đại lý.

Tập tin excel gồm 4 sheets, 1) dùng để diễn tả thông tin, 2) mã số phân loại các ngành nghề kinh doanh, 3) thông tin đầy đủ về các nhà nhập khẩu và 4) các nhà nhập khẩu/đại lý không có thông tin về trang web.

Xem tại file đính kèm.

17976_DS-cac-nha-NK-Thuy-Dien-ve-Thit-va-SP-tu-thit_revised-2011.xls

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Nội dung liên quan