| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Biểu thuế nhập khẩu

Thổ Nhĩ Kỳ điều chính giá tính thuế nhập khẩu đối với găng tay phẫu thuật

Theo đó, giá tính thuế nhập khẩu với găng tay phẫu thuật sẽ được tính là 4,5 USD/kg trên trọng lượng cả bì thay cho quy định mức giá tính thuế 0,18 USD/đôi được áp dụng từ tháng 7 năm 2007.

Theo đó, giá tính thuế nhập khẩu với găng tay phẫu thuật sẽ được tính là 4,5 USD/kg trên trọng lượng cả bì thay cho quy định mức giá tính thuế 0,18 USD/đôi được áp dụng từ tháng 7 năm 2007.

Thổ Nhĩ Kỳ điều chính giá tính thuế nhập khẩu đối với găng tay phẫu thuật

 

Công báo ngày 09 tháng 3 năm 2019 đã đăng Thông báo về việc thực hiện giám sát đối với việc thực hiện nhập khẩu số 2007/25. Theo đó, Bảng giá tính thuế nhập khẩu trong điều 1 của Thông cáo số 2007/25 về việc thực hiện giám sát trong nhập khẩu được công bố trên Công báo ngày 03 tháng 07 năm 2007 đã được sửa đổi như sau:

Mã số HS

Tên hàng hóa

Giá tính CIF

4015.11.00.00.00

Găng tay phẫu thuật

4,5 USD/kg (*)

(*): tổng trọng lượng (trọng lượng cả bì)

Thông báo này có giá trị thực hiện kể từ ngày ban hành

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nội dung liên quan