| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Tình hình trao đổi thương mại với Đài Loan 4 tháng đầu năm

Theo thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương mại Đài Loan (BOFT), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan trong tháng 4 năm 2023 đạt 1,389 tỷ USD, giảm 26,52% so với cùng kỳ năm 2022.

(Nguồn: BOFT)

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Việt Nam đạt 943,04 triệu USD, giảm 30,86%; kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Việt Nam đạt 446 triệu USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5,64 tỷ USD, giảm 25,36% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch Đài Loan xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3,72 tỷ USD, giảm 28,36%, kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Việt Nam đạt 1,91tỷ USD, giảm 18,75% so với cùng kỳ năm 2022. Việt Nam nhập siêu 1,8 tỷ USD từ Đài Loan trong 4 tháng đầu năm, giảm 36,35% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo thống kê của BOFT, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác ngoại thương lớn thứ 11 của Đài Loan trong ba tháng đầu tiên của năm nay, xếp thứ 3 trong ASEAN sau Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a và ngay trên Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nội dung liên quan