| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

VĂN PHÒNG BỘ KINH TẾ

- Secretaría de Ecomomía

Địa chỉ: Alfonso reyes 30 Colonia Hipódromo Condesa, Planta Baja

06140 MEXICO, D.F

Tel: (005255) 57299100

Fax: (005255) 52296143

Email: mguzmang@ecom/nomia.gob.mx

Website: http://www.economia.gob.mx

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan