| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty tại Hoa Kỳ tìm nhà cung cấp Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cung cấp thông tin doanh nghiệp Hoa Kỳ cần tìm nhà cung cấp Việt Nam với nhóm hàng que nóng và băng keo hai mặt.

Nội dung thư chi tiết:

My company is called Inspired Ventures LLC
- I currently buy 4 products from China and sell them on Amazon in the US and look to expand to Walmart.com soon.
- note:  I am a small but growing company.  In 2 months I will have 8 items selling on Amazon US.

Here are the 3 products I'd like to find a Vietnam supplier for 


Mini size hot glue sticks

Full size hot glue sticks

Double sided tape in dispenser

Any assistance in helping me find long term partner in Vietnam would be appreciated.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp, liên hệ trực tiếp theo thông tin của công ty: 

Công ty: Inspired Ventures LLC

Người liên hệ: Scott Chaudoin

Điện thoại:  617 312 1043

Email: scott.inspiredventures@gmail.com

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo email dieptn@vntousa.org để được hỗ trợ thêm thông tin.

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nội dung liên quan