| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Rumani tìm kiếm nhà sản xuất và xuất khẩu cồn y tế

Thương vụ Việt Nam tại Romania giới thiệu đối tác cần tìm nhà sản xuất và xuất khẩu cồn dùng cho y tế.

Doanh nghiệp quan tâm đề nghị liên hệ và gửi tài liệu giới thiệu về Công ty tới Thương vụ Việt Nam tại Rumani, email: ro@moit.gov.vn. để Thương vụ chuyển cho phía bạn liên hệ trao đổi trực tiếp.

Thương vụ Việt Nam tại Romania

Nội dung liên quan