| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty Áo tìm kiếm nhà sản xuất quần áo và các thiết bị bảo hộ

Công ty Medusa Personal GmbH của Áo (https://meduza-personal.at/) tìm kiếm nhà sản xuất quần áo và thiết bị bảo hộ.

Hình ảnh của các sản phẩm, doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444.

Fine-Grip-Polyamid-gloves-XwJ1N.png

Jacket-normal-sHoI0.png

Shoes-high-GhO6P.png

Shoes-low-Q6YsQ.png

standard-working-gloves-8qSN7.png

Trousers-normal-IMIR9.png

Trousers-with-braces-jR8LM.png

welding-gloves-6izni.png

welding-helmet-9hrQw.jfif

Welding-Jacket-in-leather-5zuOQ.png

Welding-shoes-nB9CY.png

Thương vụ Việt Nam tại Áo

Nội dung liên quan