| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

6 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt con số ấn tượng 27,88 tỷ USD

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng năm 2022: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt con số ấn tượng 27,88 tỷ USD. Cụ thể như sau:

Thông tấn xã Việt Nam

Nội dung liên quan