| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất các ổ khoá cửa

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất các ổ khoá cửa.

Doanh nghiệp/độc giả quan tâm, liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo email dieptn@vntousa.org để được hỗ trợ thêm thông tin.

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nội dung liên quan