| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

TỔ CHỨC HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

- Foundation for Promotion of small & Medium-sized private Enterprises

 

Địa chỉ: Str. General Vasile Milea, B1.17, Ap.11, Parter    

             R- 2675 PETROSANI 

Tel:  (0040254) 546264

Fax: (0040254) 544339

Email:     office@jvcenter.ro                 

Website: http://www.jvcenter.ro                    

Dịch vụ:  J05-RQ, J08-RQ, J09-RQ, J10-RQ, J11-RQ, J12-RQ, J13-RQ, J14-RQ

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan