| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Biểu thuế nhập khẩu

Biểu thuế ATIGA-Indonesia

Dưới đây là biểu thuế ưu đãi ATIGA của Indonesia áp dụng cho các nước xuất khẩu thuộc ASEAN

Chi tiết xin xem file đính kèm

Indonesia-AHTN-2012-OvZ5b.pdf

Tổng hợp

Nội dung liên quan