| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 11

Bản tin giao thương số 11 cập nhật các thông tin xuất khẩu nửa đầu tháng 8 năm 2023 do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Bản tin gt số 11-đã nén.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan