| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

THƯƠNG ĐIỂM MONTERREY

- Trade Point Monterrey

Địa chỉ: Edificio CINTERMEX local 95-A Avda. Fundidora 501, Col. Obrera   

             64101 MONTERREY

Tel:  (005281) 83690228

Fax: (005281) 83761202

Email:    tradepointtmty@technet.net.mx               

Website: http://www.caintra.com                  

Dịch vụ:  E01-OL, E02-OL, E03-RQ, I01-RQ, I02-RQ, I03-OL, I05-OL, I06-OL, J08-RQ, J09-OL, J09-RQ, J10-RQ, J11-OL, J11-RQ, J12-OL, J12-RQ, J13-RQ, J14-OL, J16-OL, J16-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan