| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 9 năm 2022

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính riêng trong tháng 9 năm 2022, xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt mức 226 triệu USD, tuy giảm 15,1% so với tháng 8 năm 2022 nhưng đã tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021.