| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

Xuất khẩu hàng hoá sang EU đạt hơn 10 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2023

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu hàng hoá sang EU của nước ta trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 10 tỷ USD nhưng giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2022.