| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt - Nhật 5 tháng đầu năm 2022

Dựa trên số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổng hợp số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 5 tháng đầu năm 2022.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo xin xem file đính kèm!

 

XNK Việt - Nhật 5 tháng năm 2022.docx

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Nội dung liên quan