| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

Tình hình xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam tháng đầu năm 2023

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam tháng 1 năm 2023 đạt hơn 23 tỷ USD.