| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Tình hình ngoại thương của Đài Loan 8 tháng đầu năm 2022

Dữ liệu do Cơ quan quản lý Tài chính Đài Loan (MOF) tổng hợp cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đài Loan trong tháng 8/2022 đạt 77,68 tỷ USD, tăng 16,56% so với một năm trước đó.

(Nguồn: MOF)

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 40,34 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 37,35 tỷ USD, tăng 3,51% so với cùng kỳ và riêng trong tháng 8 năm 2022 Đài Loan đạt mức xuất siêu 2,99 tỷ USD, giảm 13,73% so với cùng kỳ.

Lũy kế, 8 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đài Loan đạt 624,96 tỷ USD, tăng 18,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 330,32 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 294,63 tỷ USD, tăng 20,91 % so với cùng kỳ. Xuất siêu trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 35,69 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ.

Về thị trường xuất khẩu, thống kê của MOF cho thấy, Trung Quốc và Hồng Kông vẫn là khách hàng lớn nhất, mua hàng hóa trị giá 15,12 tỷ USD từ Đài Loan trong tháng 8, nhưng con số này giảm 9,9% so với một năm trước do nhu cầu nội địa yếu hơn ở Trung Quốc. Theo MOF, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông chiếm 37,5% tổng doanh số xuất khẩu của Đài Loan trong tháng 8. Các nước ASEAN đứng thứ hai sau khi mua 7,15 tỷ USD hàng hóa từ Đài Loan vào tháng 8, tăng 17,6% so với một năm trước đó, trước Mỹ, nước đã mua 6,13 tỷ USD hàng hóa từ Đài Loan, tăng 2,3% so với một năm trước đó và kế đến là các đối tác châu Âu đã mua 3,53 tỷ USD hàng hóa do Đài Loan sản xuất, tăng 2,6% so với một năm trước đó.

Về thị trường nhập khẩu, thống kê của MOF cho thấy, trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông 7,55 tỷ USD, tăng 660 triệu USD (+9,5%) so với cùng tháng của năm trước, nhập khẩu từ ASEAN là 5,52 tỷ USD, tăng 1,42 tỷ USD (+34,7%) và nhập khẩu từ Nhật Bản là 4,71 tỷ USD, tăng 90 triệu USD (+1,9%), nhập khẩu từ châu Âu 4,28 tỷ USD, tăng 510 triệu USD (+13,5%), nhập khẩu từ Hoa Kỳ Các tiểu bang 4,04 tỷ USD, tăng 630 triệu USD (+18,3%), nhập khẩu từ Trung Đông 3,86 tỷ USD 1,49 tỷ USD (+62,7%).

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)

Nội dung liên quan