| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

HIỆP HỘI CÁC NHÀ BUÔN BÁN ĐỒ NỘI THẤT

- Federal association of dealers in furniture

 

Địa chỉ: Wiedner Haupttrasse 63 P.O.Box 440  

             A- 1015 VIENNA

Tel:  (431) 501053200

Fax: (431) 50105287

Email:    bggr6@wkoesk.wk.or.at                 

Website: http://www.wk.or.at

Người liên hệ: Mr. G. Bacovsky

Sản phẩm: STIC2 6584, 659, 821                  

Dịch vụ:  2, 3

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan