| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 12

Bản tin giao thương số 12, do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp thông tin xuất khẩu từ 24/06 đến 30/06/2022,để doanh nghiệp tham khảo.

Bản tin dưới dạng file PDF.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm

bantinvne_12.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan