| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 10

Bản tin giao thương số 10, do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp thông tin xuất khẩu từ 03/06 đến 10/06/2022,để doanh nghiệp tham khảo.

Bản tin dưới dạng file PDF.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm

bantin vne_10.pdf

VNE

Nội dung liên quan