| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 27,2%

Tám tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt ở mức cao, đạt 428,81 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tám tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt ở mức cao, đạt 428,81 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó xuất khẩu đạt 212,55 tỷ USD, tăng 21,2%; nhập khẩu đạt 216,26 tỷ USD, tăng 33,8%.

Thông tấn xã Việt Nam

Nội dung liên quan