| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG QUỐC GIA

- Banco Nacional de Comercio Exterio, SNC (BANCONEXT)

Địa chỉ: Perférico Sur No. 4333 Colonia Jardines en la Montana   

            14210 MEXICO, D.F

Tel:  (005255) 52810595

Fax: (005255) 52812918

Email:    bancomext@bancomext.gob.mx

Website: http://www.bancomext.gob.mx                  

Dịch vụ:  E01-OL, E05-OL, E06-OL, E07-RQ, E08-RQ, E09-OL, E11-OL, E12-RQ, E14-OL, E16-OL, E17-RQ, J13-RQ, J15-RQ

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan