| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong nửa đầu tháng 2 năm 2023 đạt hơn 13 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam từ ngày 01/02/2023 - 15/02/2023 tăng 49% so với nửa cuối tháng 1/2023.