| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

Tình hình xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023

Ngành điều Việt Nam là một trong những ngành hàng nông sản có vị thế hàng đầu thế giới so với mặt hàng cùng loại của các quốc gia khác. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2022 ước đạt 3,05 tỷ USD, với sản lượng 514.699 tấn, giảm 12,6% về lượng, giảm 16% về trị giá.