| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Hội chợ triển lãm

Hội chợ bao bì Bắc Âu

Thông tin về Hội chợ bao bì Bắc Âu, do Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cung cấp thông tin.

Thông tin chi tiết hội chợ:

Thời gian: 4-7/10/2022

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Gothenburg, Thụy Điển

Website: https://scanpack.se/

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Nội dung liên quan