| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
28/05/2020
2
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
18/05/2020
3
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
31/03/2020
4
30/03/2020
5
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
12/09/2017
6
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
22/11/2013
7
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
01/09/2009
8
Thương vụ Việt Nam tại Brazil
10/07/2009