| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
02/07/2013
2
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
24/04/2013
3
Vụ Châu Phi Tây Á Nam
11/04/2013
4
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
29/03/2013
5
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
22/02/2012
6
Thương vụ Việt Nam tại Kuwait
09/06/2010
7
Thương vụ Việt Nam tại Kuwait
18/08/2009