| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia 10 tháng đầu năm 2021
Kim ngạch xuất khẩu - 15/11/2021
10 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 7.873 triệu USD, tăng 87,5 % so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3.931 triệu USD, tăng 17,1 % và hàng Campuchia xuất khẩu sang ...
{title}
Tin khác
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Campuchia năm 2021
  Kim ngạch xuất khẩu - 18/01/2022
  Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Campuchia đạt 9,543 tỷ USD, tăng 4,216 tỷ USD, tương đương tăng 79 % so với năm 2020. Trong đó, hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,831 tỷ USD, tăng 16 %. Ngược lại, hàng Campuchia xuất ...
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia 11 tháng đầu năm 2021
  Kim ngạch xuất khẩu - 15/12/2021
  11 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 8.632 triệu USD, tăng 84 % so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4.350 triệu USD, tăng 17 % và hàng Campuchia ...
 • Xuất khẩu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Campuchia 11 tháng đầu năm 2021
  Kim ngạch xuất khẩu - 13/12/2021
  11 tháng đầu năm 2021, ngành nông nghiệp của Campuchia xuất khẩu đạt 4.435.768.905 USD, trong đó xuất khẩu gạo đạt 454.480.866 USD; Xuất khẩu thóc đạt 546.567.350 USD; Xuất khẩu nông sản khác đạt 2.990.927.135 USD; Xuất khẩu mủ cao su ( 10 tháng) đạt 443.793.554 USD.
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia 10 tháng đầu năm 2021
  Kim ngạch xuất khẩu - 15/11/2021
  10 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 7.873 triệu USD, tăng 87,5 % so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3.931 triệu USD, tăng 17,1 % và hàng Campuchia xuất khẩu sang ...
 • Xuất khẩu nông sản 10 tháng đầu năm 2021 của Campuchia
  Kim ngạch xuất khẩu - 04/11/2021
  10 tháng đầu năm 2021, Campuchia xuất khẩu các mặt hàng nông sản ( trừ thủy sản, chăn nuôi, lâm sản,và gỗ cao su) được 4.071.571.098,37 USD, trong đó xuất khẩu gạo được 392.984.326 USD, xuất khẩu thóc được 465.498.250 USD tường đương với 2.659.990 tấn thóc.
Sự kiện
Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
22/05/2024 9:00
Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
Hội chợ triển lãm
BST-Rinken⁄Scaniarinken, Genetaleden 1, 151 59 Södertälje, Thụy Điển
Đơn vị tổ chức: Sweden