| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
{title}
Tin khác
  • Kim ngạch xuất khẩu cáp điện sang Đài Loan giảm trong 8 tháng đầu năm
    Kim ngạch xuất khẩu - 18/11/2015
    Theo thống kê của Cục thương mại quốc tế Đài Loan (BOFT), kim ngạch nhập khẩu vật liệu cách điện, dây diện, cáp điện các loại (Mã HS 8544 , tiếng Anh : Insulated including enamelled or anodised ; wire, cable including co-axial cable and other insulated electric conductors, whether ...
Sự kiện
Triển lãm quốc tế chuyên ngành xây dựng Big 5 Global
04/12/2023 9:00
Triển lãm quốc tế chuyên ngành xây dựng Big 5 Global
Hội chợ triển lãm
Trung tâm Thương mại Thế Giới Dubai (Dubai World Trade Centre)
Đơn vị tổ chức: Dubai,UAE