| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
{title}
Tin khác
  • Hội chợ Quốc tế Uganda lần thứ 21
    Hội chợ triển lãm - 27/08/2013
    Hội chợ Thương mại quốc tế Uganda (UGITF) là một hội chợ thường niên uy tín và là một trong những sự kiện thương mại lớn nhất khu vực Đông Phi. UGITF lần thứ 21sẽ diễn ra từ ngày 02 đến ngày 10 Tháng 10 năm 2013.
Sự kiện
Hội chợ London Muslim Shopping Festival 2024
24/02/2024 9:00
Hội chợ London Muslim Shopping Festival 2024
Hội chợ triển lãm
Excel London
Đơn vị tổ chức: London