| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
{title}
Tin khác
  • Hội chợ Quốc tế Uganda lần thứ 21
    Hội chợ triển lãm - 27/08/2013
    Hội chợ Thương mại quốc tế Uganda (UGITF) là một hội chợ thường niên uy tín và là một trong những sự kiện thương mại lớn nhất khu vực Đông Phi. UGITF lần thứ 21sẽ diễn ra từ ngày 02 đến ngày 10 Tháng 10 năm 2013.
Sự kiện
Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
22/05/2024 9:00
Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
Hội chợ triển lãm
BST-Rinken⁄Scaniarinken, Genetaleden 1, 151 59 Södertälje, Thụy Điển
Đơn vị tổ chức: Sweden