| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Bản tin thị trường Pakistan tháng 01 năm 2024
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan
04/03/2024
02
Thông tin thị trường Pakistan (số liệu cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
14/11/2023
03
Bản tin thị trường Pakistan tháng 9 năm 2023
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan
08/11/2023
04
Bản tin Thị trường Pakistan tháng 6/2022
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan
01/08/2022
05
Bản tin Thị trường Pakistan tháng 4/2022
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan
30/05/2022
06
Bản tin thị trường Pakistan tháng 9/2021
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan
18/11/2021
07
Bản tin thị trường Pakistan tháng 7/2021
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan
13/09/2021
08
Số liệu nhập khẩu chè của Pakistan tháng 6/2021
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan
13/08/2021