| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Phân tích thị trường Thụy Sỹ
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ
04/12/2017
02
Báo cáo hàng thủy sản thị trường Thụy Điển
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
05/07/2016
03
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Thụy sỹ
MOT
28/04/2008