| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Báo cáo tình hình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường Nhật Bản tháng 04 năm 2024
Trung tâm thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn
14/05/2024
02
Thông tin thị trường Nhật Bản (cập nhật số liệu năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
03/11/2023
03
Tài liệu hướng dẫn xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
01/04/2022
04
Báo cáo tình hình nhập khẩu gỗ của Nhật Bản 2020
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
09/12/2021
05
Các bước cơ bản để đưa 1 loại quả tươi của Việt Nam vào Nhật Bản
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
16/09/2021
06
Nhật Bản công bố Sách trắng Kinh tế và Thương mại quốc tế 2021
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
07/07/2021
07
Cam kết thuế quan của Nhật Bản đối với thịt và các sản phẩm thịt Việt Nam trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Vietnamexport
10/05/2021
08
Cẩm nang xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
05/02/2021