| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tài liệu cơ bản nước Cộng hòa Madagascar
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
19/07/2013
02
Chính sách thương mại và đầu tư của Madagascar
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
18/06/2012
03
Giới thiệu nền kinh tế Madagascar
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
11/06/2012
04
Tài liệu cơ bản Madagascar (cập nhật 2012)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
03/05/2012
05
Tài liệu cơ bản CH Madagascar (cập nhật năm 2011)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
07/10/2011
06
Tài liệu cơ bản CH Madagascar
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
18/03/2011
07
Giới thiệu thị trường Madagascar
Vụ Châu Phi - Tây Nam Á
13/04/2010