| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tổng quan tình hình kinh tế- xã hội Tây Ban Nha và quan hệ thương mại với Việt Nam trong quý I năm 2021
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
19/04/2021
02
Chiến lược nền kinh tế tuần hoàn Tây Ban Nha giai đoạn 2021 - 2030
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
02/03/2021
03
Thị trường thủy sản Tây Ban Nha năm 2005
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
25/04/2008
04
Thị trường thiết bị và đồ dùng y tế Tây Ban Nha năm 2005
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
25/04/2008
05
Thị trường quà tặng và đồ trang trí Tây Ban Nha năm 2005
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
25/04/2008
06
Thị trường nội thất Tây Ban Nha
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
25/04/2008
07
Thị trường nguyên liệu thực phẩm Tây Ban Nha
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
25/04/2008
08
Thị trường máy móc Tây Ban Nha
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
25/04/2008